Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Δομές

Μία δομή (struct) είναι μία συλλογή από πεδία.

Ένα πεδίο είναι απλώς μία τιμή δεδομένων συσχετισμένη με μία δομή δεδομένων. Η τιμή της μπορεί να είναι είτε κάποιος θεμελιώδης τύπος είτε μία άλλη δομή δεδομένων.

Ο ορισμός μίας δομής είναι σαν ένα σχεδιάγραμμα για το μεταφραστή για το πώς να κατανείμει τα πεδία της το ένα δίπλα στο άλλο.