Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Κλήση μεθόδων

Σε αντίθεση με τις απλές συναρτήσεις, οι μέθοδοι είναι συναρτήσεις συσχετισμένες με έναν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων.

Οι στατικές μέθοδοι είναι αυτές που ανήκουν στον τύπο καθ' αυτό, και καλούνται με τον τελεστή ::.

Οι μέθοδοι μεταβλητών είναι αυτές που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη μεταβλητή αυτού του τύπου, και καλούνται με τον τελεστή ..

Σε μετέπειτα κεφάλαια θα μιλήσουμε για το πώς φτιάχνουμε δικές μας μεθόδους.