Tour of Rust Table of Contents

Structures

struct คือกลุ่มของฟิลด์

ฟิลด์ ก็คือข้อมูลธรรมดานี่แหล่ะ ที่รวมอยู่ในโครงสร้าง ซึ่งมันเป็นได้ตั้งแต่ ชนิดตัวแปรขึ้นพื้นฐานที่สุด หรืออาจจะเป็นโครงสร้างอีกตัวซ้อนกันก็ได้

การนิยามสิ่งนี้ ก็เหมือนกับพิมพ์เขียวให้คอมไฟเลอร์รู้ว่าฟิล์ดพวกนี้จะวางอยู่ติดกันในหน่วยความจำ