Rust Turu İçindekiler

Yapılar

Dilimize yapı olarak çevirebileceğimiz struct veri alanlarından oluşan bir koleksiyondur.

Yapının veri alanlarına gelince onlar, bir veri türü ile ilişkilendirilmiş değerlerden oluşabildiği gibi, temel türler, enum türleri yahut başka türleri temsil eden yapılardan da oluşabilir.

Derleyiciye açısından yapı tanımı ise, bellekteki alanların birbirine ne kadar yakın yerleştirileceğini belirten bir şemaya benzetilebilir.