Rust Turu İçindekiler

Bölüm 3 - Temel Veri Yapıları

Artık temel türlerin ötesini keşfetme zamanımız geldi çattı! Bu bölümde Rust'un temel veri yapıları ve bunların bellekte temsil edilme biçimlerine odaklanırken, arka plandaki işlerin örtük olmak yerine, açıkça yürütülüyor oluşunu takdir edeceğinizi farz ediyorum.

Mascot Ferris