Rust Turu İçindekiler

Bellekte Veri Oluşturmak

Bir yapıyı örneklediğimizde programımız tarafından o yapının birbiriyle ilişkili alanları, bellekte yan yana gelecek şekilde yerleştirilir.

Bir yapının örneğini, bildirdiği tüm alan değerlerini belirleyerek oluştururuz:

YapininAdi {alan1, alan2, ...}.

Yapı alanlarına ise . nokta işlecini kullanarak erişebiliyoruz.

Örneğimiz için bellek aşağıdaki gibi şekillenecektir:

  1. Öbek Bölgesi üzerinde ayrılan belleğin boyutu değişebilir olduğundan, metin için gereken düzenlenebilir alan belleğin bu bölgesinde oluşturulur.

  2. Öbek üzerinde ayrılmış bulunan bu bellek konumuna bir başvuru oluşturulur ve bu başvuru daha sonra değineceğimiz bir String yapısında depolanır.