Rust Turu İçindekiler

Birim Benzeri Yapılar

Herhangi bir üyeye sahip olmayan bu yapı türü boş bir çokuzluya benzer.

Bölüm 1'de bahsedildiği gibi birim aslında boş bir çokuzlunun () diğer adı olduğundan bu tür yapılara Birim benzeri yapılar adı verilir.

Bu tür yapılar nadiren kullanılmakla beraber, içlerinde veri tutmadıklarından, uygulamalara özellik eklerken faydalıdırlar.