Rust Turu İçindekiler

Numaralandırmalar

enum anahtar sözcüğüyle tanımlanan ve kapsamındaki olası değerler listesinden, değerleri belirgin yeni bir tür oluşumuna izin veren yapılardır.

Örüntü eşlemede kullandığımız match sözcüğü, tüm olası enum değerlerini etraflıca işlemeye yardımcı olduğundan, numaralandırmalar kaliteli kod üretiminde güçlü birer araçtır.