Rust Turu İçindekiler

Veriler ve Numaralandırmalar

enum öğeleri C'deki birlikler gibi davranmalarına izin veren bir veya daha fazla veri türüne sahip olabilir.

Bir enum örüntü eşleme modelindeki match yardımıyla eşleştirildiğinde, eşleşen her alan veya değeri bir değişken adıyla bağlayabilirsiniz.

Bellek ayrıntıları:

Ek olarak: