Rust Turu İçindekiler

Bölüm 3 - Sonuç

Artık fikirlerimizi kodlarla ifade edebileceğimiz temel araçlara kavuşmamız harika! Umuyorum bu bölümde Rust'un temel işlemlerinin, türleriyle nasıl özlü ve uyumlu şekilde çalıştığını daha net kavrayabilmişizdir. Sonraki bölümde veri yapılarının tek bir tür yerine, türden bağımsız şekilde genelleştirilmesine ve daha esnek biçimde gösterilmesine olanak sağlayan genel türler kavramına değineceğiz.

Mascot Ferris