Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Απαριθμήσεις με δεδομένα

Τα στοιχία ενός enum μπορούν να «κουβαλάνε» έναν ή περισσότερους τύπους δεδομένων, επιτρέποντάς τους να συμπεριφέρονται όπως τα union στη C.

Όταν ένα enum «ταιριάζεται» με τη χρήση του match, μπορούμε να προσδέσουμε ένα όνομα μεταβλητής σε κάθε τιμή δεδομένων.

Λεπτομέρειες μνήμης των enum:

Άλλες λεπτομέρειες: