Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Απαριθμήσεις

Οι απαριθμήσεις μάς επιτρέπουν να δημιουργούμε νέους τύπους που μπορούν να έχουν μία τιμή από ένα πεπερασμένο πλήθος δυνατών τιμών, με τη χρήση της λέξης-κλειδί enum.

Το match μας εγγυάται εξαντλητικό χειρισμό κάθε πιθανής τιμής μιας απαρίθμησης, κάνοντάς το έτσι ένα δυνατό εργαλείο στη διασφάλιση ποιοτικού κώδικα.