Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Μοναδοειδείς δομές

Οι δομές δεν υποχρεούνται να έχουν καθόλου πεδία.

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, μία μονάδα είναι άλλο όνομα για την άδεια πολλαπλότητα (). Γι' αυτό τις ονομάσαμε μοναδοειδείς αυτές τις δομές.

Αυτός ο τύπος δομών χρησιμοποιείται σπάνια.