Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Πολλαπλοτητοειδείς δομές

Για συντομία στον κώδικα, μπορεί κανείς να ορίσει δομές που χρησιμοποιούνται ως πολλαπλότητες.