Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Δημιουργία δεδομένων στη μνήμη

Όταν αρχικοποιούμε μία δομή στον κώδικά μας, το πρόγραμμα δημιουργεί τα αντίστοιχα πεδία δεδομένων δίπλα-δίπλα στη μνήμη.

Αρχικοποιούμε ορίζοντας όλες τις τιμές των πεδίων μέσα.

ΌνομαΠεδίου { ... }.

Τα πεδία των δομών προσπελαύνονται με τον τελεστή τελείας ..

Λεπτομέρειες μνήμης για το παράδειγμά μας: