Rust Turu İçindekiler

Boş Değer Gösterimi

Pek çok programlama dilinde null anahtar sözcüğü, değer yokluğunun temsilinde kullanılır. Bu değerin varlık ya da yokluğunun denetlenmememesi, değişken ve nesne alanlarıyla etkileşime giren programlarda, çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Rust'ta null anahtar kelimesi olmamasına rağmen, boş değer denetimi hiçbir zaman ihmal edilmez. Bir değerin varlık ya da yokluğu enum türü kullanılarak temsil edilebilir.

Rust'ta null değerlerin yokluğu, olmayan değerlerin olası tüm hallerini temsil eden ve hiç biri anlamına gelen None ifadesinin, genelleştirilen türler aracılığıyla kullanılmasına neden olur.