Rust Turu İçindekiler

Option

Rust'ta yerleşik olarak gelen ve boş değerlerin null kullanılmadan temsil edilmesine izin veren, Option adında genelleştirilmiş bir enum türü bulunur.

enum Option<T> { None, Some(T), }

Yaygın olarak kullanılan bu türün örnekleri, Some ve None varyantlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulur.