Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Η απόρριψη είναι ιεραρχική

Όταν μία δομή απορρίπτεται, η καθ' αυτή δομή απορρίπτεται πρώτα, και μετά το κάθε στοιχείο της απορρίπτεται μεμονωμένα, και πάει λέγοντας.

Λεπτομέρειες: