Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Μεταβίβαση κυριότητας

Όταν ένας ιδιοκτήτης δίδεται ως όρισμα σε μία συνάρτηση, η κυριότητα μεταφέρεται στην παράμετρο της συνάρτησης.

Μετά από μία μεταβίβαση η μεταβλητή στην αρχική συνάρτηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον.

Λεπτομέρειες: