Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Επιστροφή κυριότητας

Η κυριότητα μπορεί να επιστραφεί και από κάποια συνάρτησης