Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Δανεισμός κυριότητας μέσω αναφορών

Οι αναφορές μας επιτρέπουν να δανειστούμε πρόσβαση σε κάποιον πόρο μέσω του τελεστή &. Οι αναφορές απορρίπτονται όπως και κάθε άλλος πόρος.