Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Μεταβίβαση επικαρπίας κυριότητας («μεταβλητός δανεισμός») μέσω αναφορών

Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε μεταβλητή πρόσβαση σε κάποιον πόρο μέσω του τελεστή &mut.

Μία ιδιοκτήτρια πόρου δεν μπορεί ούτε να μετακινηθεί ούτε να μεταβληθεί ενώ είναι μεταβλητά δανεισμένη.

Λεπτομέρειες: