Rust Turu İçindekiler

Referanslar Yardımıyla Değişebilen Mülkiyeti Ödünç Almak

Yine bir referans olanağı olan &mut işleci yardımıyla, değişebilen bir kaynağın mülkiyetini ödünç alabiliriz. Bir kaynak değişebilen referansla ödünç alındığında, kaynağı sahibi, borç alınan mülkiyet iade edilene dek taşınamaz ve değiştirilemez. Bellek ayrıntıları: