Rust Turu İçindekiler

Referansı Kaldırmak

Bir kaynağa &mut ile değişebilir başvuru yapıldığında, o kaynağa ait değer * işleci kullanılarak yeniden ayarlanabilir. Akıllı işaretçiler bölümünde daha yakından inceleyeceğimiz bu işleç yardımıyla, kopyalama özelliği uygulayan bir türün kopyasına da erişmemiz mümkündür.