Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Multi-line String Literals

Rust strings are multiline by default.

Use a \ at the end of a line if you don't want a line break.