Rust Turu İçindekiler

Dosyadan Edinilen Dizgi Değişmezleri

Yerel dosyanızda bulunan büyükçe bir metni programınıza dahil etmek istediğinizde, include_str! makrosundan yararlanmaya çalışın:

let hello_html = include_str!("hello.html");
Mascot Ferris