Rust Turu İçindekiler

Dizgi Dilimleri

Dizgi dilimleri, bellekteki bayt dizisini gösteren birer referans olduklarından, daima utf-8 biçiminde kodlanmış geçerli karakterlerden oluşturulmalıdırlar. Bunlar, bir karakter dizgisinin bir bölümünü yahut tamamını ifade ederken kullanılırlar.

Aynı zamanda alt dilim olarak adlandırılan, bir str dilimini gösteren başka dizgi dilimi de utf-8 biçiminde kodlanmış geçerli karakterlerden oluşmak zorundadır.

Yaygın olarak kullanılan &str yöntemleri: