Rust Turu İçindekiler

Karakterler

Rust, Unicode ile çalışmanın getirdiği zorluklardan dolayı, UTF-8 bayt dizisini char türündeki karakterlerden oluşan, vektörler şeklinde elde edip işlememize olanak sağlar.

char olarak temsil edilen karakterlerin her biri 4 bayt uzunluğunda olduğundan, ait oldukları dizi arandığında belirli bir karaktere ulaşmak kolaylaşır.