Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] Chars

With so much difficulty in working with Unicode, Rust offers a way to retrieve a sequence of utf-8 bytes as a vector of characters of type char.

A char is always 4 bytes long (allowing for efficient lookup of individual characters).