Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

[Αμετάφραστο] String Slice

A string slice is a reference to a sequence of bytes in memory that must always be valid utf-8.

A string slice (a sub-slice) of a str slice, must also be valid utf-8.

Common methods of &str: