Turul limbajului Rust Cuprins

Ce este POO?

Programarea orientată pe obiecte se referă, în linii mari, la limbajele de programare ce prezintă anumite caracteristici reprezentative:

Mascot Ferris