Turul limbajului Rust Cuprins

Capitolul 7 - Programare orientată pe obiecte

Exprimarea ideilor cu ajutorul funcțiilor este o metodă dovedită de a reprezenta comportamente și date (Limbajul C o face de decenii!). Din punct de vedere istoric, știință calculatoarelor a găsit alte agregări și abstractizări expresive folositoare pentru date. Ați putea fi familiarizați cu programarea orientată pe obiecte (POO) ca fiind una dintre acestea. În acest capitol vom explora limbajul Rust dincolo de funcții.

Mascot Ferris