Rust Turu İçindekiler

Özellik Nesneleri

Bir nesne örneğini &dyn BirOzellik türündeki bir parametreye ilettiğimizde, özellik nesnesini adını verdiğimiz seyi iletmiş oluruz.

O halde bir özellik nesnesi: "Bir örneğin doğru metotlarını, dinamik iletim yoluyla ve dolaylı olarak çağırmamıza izin veren, hem örneğin kendi işaretçisini, hem örneğin işlevlerine yönelik işaretçilerin listesini tutan yapıdır" denilebilir.

Bellek ayrıntıları:

Mascot Ferris