Rust Turu İçindekiler

Boyutlandırılmamış Verilerle Çalışmak

Bir özelliği yapı içinde saklamak istediğimizde, asıl yapı ve bu yapının boyutuna dair bilgilerin, özellik tarafından gizlendiği görülür. Özelliklerin karşımıza çıkardığı bu ilginç durum, yani yapılarda saklanan boyutlandırılmamış öğeler iki şekilde ele alınır:

Mascot Ferris