Rust Turu İçindekiler

Genel İşlevler

Rust'ta özellikler ve genel türler birbirleriyle uyum içinde çalışırlar. Bir T türünü parametrelerle ifade etmeye çalıştığımızda, argüman olarak hangi türlerin kullanılabileceğini ve argümanın uygulaması gereken özellikleri sınırlayabiliriz. Böyle bir durumda, where anahtar sözcüğü argümanın uygulaması gereken özellikleri listeler.

Aşağıdaki örnekte yer alan T türü, Tur özelliğini uygulamak zorundadır:

fn bir_islev<T>(tur: T)
where
    T:Tur
{
    ...
}

Genel türler kullanarak hem türü hem de boyutu bilinen ve derleme zamanında statik yazılmış gibi değerlendirilecek işlevler oluşturabilir, bunları statik iletim yoluyla, boyutları belirgin değerler olarak saklayabiliriz.