Rust Turu İçindekiler

Genel İşlev Kısaltmaları

Bir özellik tarafından kısıtlanmış genel türleri kısaltmalar kullanarak bildirebilirsiniz:

fn bir_islev(tur: impl Tur) {
    ...
}

Yukarıdaki ifadenin eşdeğeridir:

fn bir_islev<T>(tur: T)
where
    T:Tur
{
    ...
}