Rust Turu İçindekiler

Nokta . İşleci

Bir noktadan ibaret olan . işleci ise, bir referansın alan ve yöntemlerine erişirken kullanılır. Zekice çalışan bu işlece bir örnek yardımıyla daha yakından bakalım:

let f = Tur { deger: 42 };
let ref_ref_ref_f = &&&f;
println!("{}", ref_ref_ref_f.deger);

ref_ref_ref_f'den önce *** işleçlerinin eklenmediğini fark ettiniz değil mi?. Bu şaşırtıcı durum . işlecinin, bir dizi referansı otomatik olarak kaldırmasından kaynaklanır. Oysa gerçekte örneğin son satırı, derleyici tarafından otomatik olarak aşağıda gösterildiği gibi değerlendirilmektedir.

println!("{}", (***ref_ref_ref_f).deger);