Rust Turu İçindekiler

Akıllı İşaretçiler

Rust mevcut veri türlerine & işleci aracılığıyla başvurabilme yeteneğine ek olarak, akıllı işaretçiler* olarak bilinen referans yapıları oluşturabilmemize de izin verir.

Bu referansları daha yüksek seviyede ve diğer türlere erişim sağlayan, normal referanslardan farklı biçimde davranan türlermiş gibi düşünebilirsiniz. Akıllı işaretçiler, programcının yazdığı dahili mantığa dayalı olarak çalıştıklarından ve bu dahili mantığı tanımlamak da programcıya bağlı olduğundan, aslında buradaki akıllı kısım programcının ta kendisidir.

Bu açıklamadan hareketle akıllı işaretçiler için, "bir yapıya * ve . işleçleri kullanılarak başvurulduğunda, olacakların mantığını tanımlamak amacıyla Deref, DerefMut ve Drop özelliklerini uygulayan yapılar" diyebiliriz.