Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο 4 - Γενικοί τύποι

Οι γενικοί τύποι είναι απίστευτα σημαντικοί στη Rust. Χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση ενδεχομένως εσφαλμένων τιμών (ήτοι μεταβλητών που μπορεί να μην έχουν όντως αποκτήσει κάποια τιμή), το χειρισμό σφαλμάτων, τις συλλογές και άλλα πολλά! Σ' αυτήν την ενότητα θα μάθουμε για τους θεμελιώδεις γενικούς τύπους που θα χρησιμοποιείτε κατά πάσα πιθανότητα συνέχεια.

Mascot Ferris