Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Τι είναι οι γενικοί τύποι;

Οι γενικοί τύποι μας επιτρέπουν να ορίσουμε τμηματικά μία δομή ή μία απαρίθμηση (struct ή enum αντιστοίχως), επιτρέποντας στο μεταφραστή να δημιουργήσει μία πλήρως ορισμένη εκδοχή την ώρα της μετάφρασης ανάλογα με το πώς τη χρησιμοποιούμε όντως.

Η Rust γενικότερα μπορεί να συμπεράνει τον τελικό τύπο κοιτώντας το πώς το χρησιμοποιούμε, αλλά αν χρειαστεί βοήθεια μπορείτε πάντοτε να το ορίσετε ρητά χρησιμοποιώντας τον τελεστή ::<T>, γνωστό επίσης και με το όνομα τουρμπόψαρο. Είμαστε καλοί φίλοι!