Tour of Rust Table of Contents

บทที่ 8 - Smart Pointers

ในบทนี้จะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ smart pointer เพิ่มขึ้น ไปสำรวจโครงสร้างข้อมูลนี้ มันจะช่วยเราจัดการกับหน่วยความจำในเชิงลึก

Ferris says: "อย่าเพิ่งรู้สึกหนักใจกับบทนี้ อย่ากลัวว่าคุณจะเขียนโค้ดจัดการกับ หน่วยความจำเชิงลึกไม่ได้จากการอ่านบทสั้นๆนี้ อันที่จริงเนื้อหาในบทนี้แค่พยายาม แนะนำเครื่องมือบางตัวที่มีประโยชน์ ให้ดูคร่าวๆว่ามันทำงานอย่างไรแค่นั้น"

Mascot Ferris