Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Αλλαγή μεταβλητών

Η Rust νοιάζεται πάρα πολύ για το ποιες μεταβλητές μπορούν να αλλάξουν τιμή αργότερα. Οι τιμές χωρίζονται σε δύο τύπους:

Οι ελεύθερα μεταβαλλόμενες τιμές δηλώνονται με τη λέξη κλειδί mut.

Θα αναφερθούμε εκτενέστερα σ' αυτήν την έννοια αργότερα, αλλά προς το παρόν έχετε το νου σας σ' αυτήν τη λέξη-κλειδί.