Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Βασικοί τύποι

Η Rust έχει μία ποικιλία γνωστών τύπων:

Ο χειρισμός του κειμένου μπορεί να 'ναι πιο πολύπλοκος απ' όσο έχετε ίσως συνηθίσει σε άλλες γλώσσες· καθώς η Rust είναι γλώσσα προγραμματισμού συστημάτων, νοιάζεται για θέματα μνήμης που μπορεί να μην έχετε συνηθίσει. Θα το αναλύσουμε αυτό λεπτομερέστερα αργότερα.

Ο ακριβής τύπος μίας αριθμητικής τιμής μπορεί να οριστεί ρητά επιθέτοντας τον τύπο στο τέλος της, πχ 13u32 ή 2u8 ή 1.0f64.