Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Βασική μετατροπή τύπων

Η Rust ζητάει σαφήνεια σε ό,τι αφορά αριθμητικούς τύπους. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα u8 αντί για ένα u32 ελεύθερα χωρίς λάθος.

Ευτυχώς η Rust κάνει τη μετατροπή αριθμητικών τύπων πολύ εύκολη με τη λέξη-κλειδί as.