Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Σταθερές

Οι σταθερές μας επιτρέπουν να ορίσουμε μία συνήθη τιμή η οποία χρησιμοποιείται διαμέσω του κώδικά μας αποδοτικά. Αντί να αντιγράφονται τιμές όπως μεταβλητές εκεί όπου χρησιμοποιούνται, οι σταθερές αντικαθιστούν άμεσα το όνομα της μεταβλητής όπου χρησιμοποιούνται με την τιμή τους την ώρα της μετάφρασης.

Σε αντίθεση με τις μεταβλητές, οι τύποι δεδομένων των σταθερών πρέπει πάντοτε να δηλώνονται ρητά.

Τα ονόματα των σταθερών είναι πάντοτε γραμμένα με ΦΙΔΟ_ΚΕΦΑΛΑΙΑ.