Ξενάγηση στη Rust Πίνακας Περιεχομένων

Option

Στη Rust υπάρχει μία προκατασκευασμένη γενική απαρίθμηση ονόματι «Προαίρεση» (Option) η οποία μας επιτρέπει να αναπαραστήσουμε ενδεχομένως εσφαλμένες τιμές χωρίς τη null.

enum Option<T> {
    None,
    Some(T),
}

Αυτή η απαρίθμηση είναι τόσο συνήθης, που μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταβλητές αυτού του τύπου οπουδήποτε και οποτεδήποτε με τις πιθανότητες της απαρίθμησης Some και None· αντιστοίχως, Κάποιο και Ουδέν.